top of page
TALENT_2_.png
Skolen_for_stærke_2_.png

T.A.L.E.N.T er et danseforløb, der retter sig mod de 12-16-årige. Vi leder efter målrettede og ambitiøse elever der vil noget med dansen. Vores ønske er at sammensætte et hold af dansere, som sammen kan inspirere hinanden og udvikle deres egen personlige dansestil.

Et trænet talent bliver til en udtryksfuld danser

Eleverne får en grundig træning i teknik og undervisning i Moderne, Ballet, Hip Hop, House, Floor-work m.m Dansernes udvikling vil blive fulgt tæt under hele forløbet, og der vil blive afholdt personlige samtaler, så der kan arbejdes målrettet med den personlige udvikling som danser.


Udover at eleverne dygtiggør sig i forskellige stilarter, lægger T.A.L.E.N.T også vægt på at eleverne lærer hvordan man udtrykker sig kropsligt igennem dansen. Dette indebærer at der vil blive arbejdet med dansernes sceneudstråling og det generelle sceniske udtryk. Vi ønsker at udvikle de unge danseres kreativitet. Derfor vil vi i løbet af de seks måneder arbejde med improvisation og udvikling af deres personlige trinsprog i håb om at give dem kreativ selvtillid i en tidlig alder. Den sidste måned af forløbet arbejder vi mere intens med det kreative og kunstneriske udtryk, som munder ud i en forestilling på Dansekapellet. Talentholdet vil blive brugt til forskellige shows i Gaardbodans regi.

information_Orange_2.png

Da talentskolen består af intensiv træning, vil der i starten af forløbet ligge en fysiologisk undersøgelse, som bliver foretaget af en sportsfysioterapeut for at sikre at danserne ikke på forhånd har skader. Sportsfysioterapeuten vil også sætte fokus på skadesforebyggende træning.

T.A.L.E.N.T forløbet starter mandag d. 9 september 2024 og slutter d.9 marts 2025. Undervisningen ligger to hverdage om ugen i 6 måneder i mellem 16.30 - 20.30. Du vil derfor kunne passe både skole, lektier og venner.

Dog er der mødepligt til undervisningen.

Undervisningen finder sted i Gaardbodans’ lokaler.

 

Pris: 26.000 kr betales i 3 rater 12.000 kr. ved underskrift af kontrakt 7.000 kr. 1. september og 7.000 kr. 1. oktober.
Der opkræves 600 kr. til dækning af kostumer.
Inkluderet i prisen er fuld adgang til alle klasser hele sæsonen (10 mdr.) på gaardbodans.

Vil du skrue op for niveauet i din dans 

 

Audition for nye Talenter 2024/25
Søndag d. 26 maj kl. 12.00 - 15.30

Tilmelding Audition Vi leder efter målrettede og ambitiøse elever der vil noget med dansen. Vores ønske er at sammensætte et hold af dansere, som sammen kan inspirere hinanden og udvikle deres egen personlige dansestil.


 

 

Orange_2.png

Drevet af kærlighed til dans

Orange_.png
orange_2.png
bottom of page